Vær med til at fejre Faunastriberne

Udgivet d. 29-01-2020

Faunastriber fejrer 5 års fødselsdag

Nu kan du få Faunastriber på flaske. SKÅL FOR NATUREN!

Faunastriber er et frivilligt projekt, hvor landmænd og jordejere får sået grønne striber ved markerne, til gavn for insekter, fugle og pattedyr. I hele 2020 fejres Faunastribernes fødselsdag. Der er blandt andet blevet brygget en Faunastribe-øl, som kommer de landmænd til gode, der får sået Faunastriber i 2020.

 

Til højre ses Jens Simonsen, som kom med ideen til Faunastriberne. Til venstre er det Natur- og vildtrådgiver Rasmus Løbner fra virksomheden SAGRO der koordinerer indsatserne med projektet.  

 

Initiativet til faunastriberne og det brede samarbejde mellem landmænd, grønne organisationer og kommuner, kom fra Herning-Ikast Landboforening. I foreningen ville man gerne pleje naturinteresser i landbrugslandet ved siden af de mere landbrugsfaglige råd.

Jens Simonsen, som er medlem af bestyrelsen for Herning-Ikast Landboforening og idémand af projektet tog i 2014 kontakt til bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, for at starte en dialog om et fælles projekt til gavn for den danske natur.

Parterne blev enige om, at samarbejdet skulle handle om at gøre noget til gavn for faunaen i det åbne land. Derefter blev også Biavlerne og De Stående Jagthundeklubber samt rådgivningsselskabet SAGRO inddraget i projektet.

Efter et par møder var ideen klar, og grundlaget for at starte Faunastriber var skabt. Landmændene skulle selv lægge jord til samt betale maskinstationen for at etablere striberne, mens Kommunerne finansierede frøene fra sin grønne pulje.

I løbet af kort tid meldte 47 lodsejere sig som interesserede. Og de fik i 2015 tilsammen skabt de første 27 km faunastriber til gavn og glæde for alt fra insekter til agerhøns og harer. Siden er projektet vokset betragteligt, så faunastriberne i den oprindelige form er fordelt over et stort areal fra Struer i nord til Esbjerg i syd.

Desuden har landboforeninger på blandt andet Sjælland og i Nordjylland tilbudt deres medlemmer mulighed for lignende projekter, med afsæt i ideen fra Faunastriber.

”Oprindeligt havde vi slet ikke lagt nogen større plan for det. Så vi havde ikke i vores vildeste fantasi drømt om at det skulle blive så stort. Jeg er både glad og stolt over det”, siger Jens Simonsen.

 

Det fem års jubilæum kommer de landmænd til gode, der får sået Faunastriber i 2020.

Når man har tilmeldt sig projektet på faunastriber.dk, kan man efter april måned kvit og frit hente 2 flasker Faunastribe-øl hos rådgivningsvirksomheden SAGRO i enten Holstebro, Herning, Billund eller Esbjerg.

Skål for naturen!