Tilmeld dig Faunastriber

Med tilmeldingen til projekt Faunastriber, kan du bruge arealerne til opfyldelse af GLM-8 kravet. Tilmeld dig projektet og få os ud og så dine udlagte arealer med en flerårig faunablanding til gavn for både insekter, fugle og andet vildt. Tilmeldingsfristen er d. 1. april 2024.

Som landmand udvælger du de steder på dine arealer, hvor du ønsker at få sået Faunastriber - typisk på arealer, som er i kanten til marker. HUSK at anmelde din faunastribe i IMK – enten som en småbiotop eller blomster-/bestøverbrak.

I tilbuddet er der frø så man max. kan få sået 2 ha. Det koster ca. 500,- pr. ha. ud over dette.

Du pløjer eller fræser selv arealerne, der skal sås - helst umiddelbart før såning. Hvorvidt du ønsker en stribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller andet, er helt op til dig. Vi anbefaler, at du anlægger din stribe eller dit areal op af eksisterende natur. Hvis der er en kile i marken, kan du med fordel lægge faunastriben der, så du både får ”rettet marken op” men også tilgodeser naturen mest muligt.

Er arealet anmeldt som blomster-/bestøverbrak vil såningen ske senest d. 30. april, mens arealer anmeldt som småbiotoper gerne må anlægges senere.

Da der både er enårige og flerårige plantearter i blandingen, må du gerne tænke ind i placeringen, at striben kan få lov at ligge i flere år. Det er meget vigtigt at striben får lov at stå mere end et år, for at komme faunaen til størst mulig gavn.

 

Din indsats i projektet

Reglerne:

Tilbuddet gælder for både konventionelle og økologer. Reglerne for grundbetaling, konditionalitet og bioordningen ”biodiversitet og bæredygtighed” foreskriver at man ved etablering af faunastriber, kan opfylde de støtteberettige krav for tilskudsordningerne. På vores hjemmeside kan du læse mere omkring de krav, du skal overholde inden for den ordning, du søger under.

Med Faunastriben mister du altså ikke din grundbetaling, og arealet kan bruges til at opfylde det nye GLM-8 krav. Etablerer du mere end 4 pct. er der endda mulighed for at få mere i tilskud – helt op til 2740 kr./ha. Så længe du holder dig inden for disse regler, er der ikke risiko for at miste tilskud.

Hvad koster det, og hvad får du sået:
Opstartsgebyr = 1.000 kr. + 500 kr./ha. Mindsteprisen er altså 1.500 kr. + moms.
Øvrige ønsker kan laves efter aftale med maskinstationen. Du kan læse om frøblandingen, der bruges her.

I tilbuddet er der frø så man max. kan få sået 2 ha. Det koster ca. 500,- pr. ha. ud over dette.

Sådan tilmelder du dig:
Er du interesseret i tilbuddet om Faunastriber, kan du evt. indtegne, hvor du ønsker Faunastriber anlagt på dine markkort og aflevere det udfyldte kort til din planterådgiver.

Du kan kun deltage i Faunastriber, hvis du er bosat i en af følgende kommuner:
Herning kommune
Holstebro Kommune
Struer Kommune
Vejen Kommune
Billund Kommune
Varde Kommune
Esbjerg Kommune

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig vedrørende såning af Faunastriber.

NB. Under ”Eventuel andet” skal du skrive hvorvidt du anmelder arealet som en småbiotop eller blomster-/bestøverbrak. Derudover skal du angive den forventede størrelse på det areal hvor du ønsker faunastribeblandingen

Følgende entreprenører står for at så Faunastriber i kommunerne:

 • Holstebro og Struer Kommuner:
  Ejvind Hansen
  Tlf. 24 24 97 68

 • Herning Kommune:
  Danny Bonn Pedersen
  Tlf. 40 50 52 77

 • Varde, Esbjerg, Billund og Vejen Kommuner:
  Poul Nielsen
  Tlf. 20 26 11 18

 

 

Har du spørgsmål om såning af Faunastriber på dine arealer så kontakt:

Emil Grøn Jensen, SAGRO

Tlf. 96 29 66 28

Mail: egj@sagro.dk

     

 

Vil du vide mere om Faunastriber så kontakt:

Jens Simonsen, Herning-Ikast Landboforening

Tlf. 61 39 20 90

Mail: schousimonsen@hotmail.com