Tilmeld dig Faunastriber

Som landmand udvælger du de steder på dine arealer, hvor du ønsker at få sået faunastriber - typisk på arealer, som er i kanten til marker. Du pløjer eller fræser selv arealerne, der skal sås - helst umiddelbart før såning. Hvorvidt du ønsker en stribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller andet, er helt op til dig. Såning sker i første halvdel af maj.  

Hvis der er en kile i marken, kan du eventuelt lave det, så du får ”rettet marken op.” Dog må striben/kilen maks. være 10 meter bred, hvor den er bredest.

Når du har tilmeldt dig, bliver der sået med en 3-meters såmaskine, så det vil være mest hensigtsmæssigt at vælge 3, 6 eller 9 meters bredde. Da der både er enårige og flerårige plantearter i blandingen, må du gerne tænke ind i placeringen, at striben kan få lov at ligge i flere år. Det er meget vigtigt at striben får lov at stå mere end et år, for at komme faunaen til størst mulig gavn.

 

Din indsats i projektet

Reglerne:
Reglerne for grundbetaling foreskriver, at man på omdriftsarealer kan etablere faunastriber, hvis de ikke anlægges bredere end 10 meter og ikke udgør mere end 10 % af markens samlede areal.
Tilbuddet gælder for både konventionelle og økologer. Så længe du holder dig inden for disse regler, er der ikke risiko for at miste tilskud. Ligeledes kan du også få sået en hel mark til.

Hvad koster det, og hvad får du sået:
Længde maks. 800 m fordelt på maks. fire lokaliteter (inklusiv frø) = 1.200 kroner + moms.
Øvrige ønsker kan laves efter aftale med maskinstationen. Du kan læse om frøblandingen, der bruges her.

Sådan tilmelder du dig:
Er du interesseret i tilbuddet om faunastriber, kan du evt. indtegne, hvor du ønsker faunastriber anlagt på dine markkort og aflevere det udfyldte kort til din planterådgiver.

Du kan kun deltage i faunastriber, hvis du er bosat i en af følgende kommuner:
Herning kommune
Ikast-Brande kommune
Holstebro Kommune
Struer Kommune
Vejen Kommune
Billund Kommune
Varde Kommune
Esbjerg Kommune

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig vedrørende såning af faunastriber i maj måned.

Følgende entreprenører står for at så faunastriber i kommunerne:

  • Entreprenør i Holstebro og Struer kommuner er Ejvind Hansen, Tlf.: 2424 9768
  • Entreprenør i Herning Kommune er Danny Bonn Pedersen. Tlf. 4050 5277
  • Entreprenør i Varde, Esbjerg. Billund og Vejen Kommuner er Poul  Nielsen, Tlf.: 2026 1118

 

Har du spørgsmål om såning af faunastriber på dine arealer så kontakt:

Rasmus Filsø Løbner, SAGRO

Tlf. 9629 6636

Mail: rfl@sagro.dk

     

Vil du vide mere om faunastriber så kontakt:

Jens Simonsen, Herning-Ikast Landboforening

Tlf. 6139 2090

Mail: schousimonsen@hotmail.com