Om Faunastriber

 

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.

Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, med forskellige planter, blandt andet rødkløver, honningurt, boghvede, solsikke og cikorie, så insekter, bier, fugle og dyr kan finde føde, bygge reder, søge skjul og yngle.

Det er den enkelte landmand, der lægger jord til og betaler for etableringen af faunastriberne, mens frøene betales af den lokale kommune. 

Som landmand frygter du måske udbyttetab, mindre harmoniareal og N-kvote, ekstra omkostninger, at det er praktisk svært, at ukrudtet tager magten, papirmæssigt bøvl eller at reglerne brydes. Alt dette er fejet at bordet med etableringen af faunastriber. Så det er win-win for både dig som landmand og for naturen.

Markvildtstiltag som Faunastriber, vildtstriber, barjords-striber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna - og øger dermed biodiversiteten i agerlandet. Håbet er, at man i landmændenes erfa-grupper fremover ikke bare snakker om penge, hektar og kilo mælk, men også om de insekter og blomster, der nu er kommer på markerne, og som er til gavn for os alle. HUSK at Faunastriben helst skal blive liggende mindst 2 år for at skabe optimale betingelser for insekter og dyr.

Over 200 landmænd har allerede deltaget i projektet og sået flere hundrede kilometer Faunastriber.

         

Se hvor meget liv der skabes, når der gives nogle ekstra meter til Faunastriber nær marken.

Se filmen her >>

      

                  

Frøblandingen, der skaber Faunastriber, er nøje udvalgt, så der gives gode levevilkår for en lang række dyr.

Læs mere her >>