Regler og muligheder

Med implementeringen af den nye CAP-reform fra 2023, er alle bedrifter pålagt en udlægning med 4 pct. ikke-produktive elementer på omdriftsarealer. Denne ordning sikrer, at naturen får bedre levevilkår i agerlandskabet.

Etableringen af faunastriber på din ejendoms omdriftsarealer, kan indgå i opfyldelsen GLM-8-kravet om 4 pct. udlægning af ikke-produktive elementer.

Har du yderlige ønsker om at udlægge mere end 4 pct., og dermed opnå støtteberettigelse til bioordningen ”biodiversitet og bæredygtighed”, kan du også bruge faunastriber under denne ordning. Alle arealer under bioordningen ”biodiversitet og bæredygtighed” har ret til yderlige 2.740 kr./ha.

Husk at anmelde dine arealer i IMK

Hvis du ønsker at få arealtilskud for din etablering, skal arealet indtegnes i dit markkort – særligt hvis du bruger faunastriben til opfyldelsen af GLM-8-kravet, eller er med i bioordningen ”biodiversitet og bæredygtighed”. Du kan enten selv indtegne disse arealer, eller få din planterådgiver til det.

Når faunastriben anmeldes i IMK, kan du registrere den enten som en småbiotop eller blomster-/bestøverbrak. Anmeldes faunastriben som en blomster-/bestøverbrak skal den senest være etableret d. 30. april. Dette er vores entreprenører bevidste om.

En småbiotop må gerne etableres senere. Under opfyldelse af GLM-8-kravet og bioordningen ”biodiversitet og bæredygtighed” må arealer anmeldt som småbiotoper ikke afgræsses, slås eller afpudses i løbet af kalenderåret. Overholdes dette krav ikke, risikerer man at miste støtten under et kontrolbesøg.