Historien bag Faunastriber

 

Initiativet til Faunastriberne og det brede samarbejde mellem landmænd, grønne organisationer og kommuner, kommer fra Herning-Ikast Landboforening. I foreningen ville man gerne pleje naturinteresser i landbrugslandet ved siden af de mere landbrugsfaglige råd.

Jens Simonsen, medlem af bestyrelsen for Herning-Ikast Landboforening og idémand i projektet tog i 2014 kontakt til bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, for at starte en dialog om et fælles projekt til gavn for den danske natur.

Parterne blev hurtigt enige om, at samarbejdet skulle handle om at gøre noget til gavn for faunaen i det åbne land. Derefter blev også Biavlerne og De Stående Jagthundeklubber samt rådgivningsselskabet SAGRO inddraget i projektet.

Efter et par møder var ideen klar, og grundlaget for at starte Faunastriber var skabt. Derefter skulle landmænd kontaktes, en maskinstation skulle hyres ind til det praktiske og en folder med opfordring til at deltage og melde sig til projektet blev udarbejdet af SAGRO.

Landmændene skulle selv lægge jord til samt betale maskinstationen for at etablere striberne, mens Herning Kommune finansierede frøene fra sin grønne pulje.

I løbet af kort tid meldte 47 lodsejere sig som interesserede. Og de fik tilsammen skabt de første 27 km Faunastriber til gavn og glæde for alt fra insekter til agerhøns og harer. Siden er projektet vokset betragteligt, så alle de 6 ejerforeninger i SAGROs område er med i projektet. Dermed er Faunastriberne i den oprindelige form fordelt over et stort areal fra Struer i nord til Esbjerg i syd.

Desuden har landboforeninger på blandt andet Sjælland og i Nordjylland tilbudt deres medlemmer mulighed for lignende projekter, med afsæt i ideen fra Faunastriber.

 

Jens Simonsen, medlem af bestyrelsen for Herning-Ikast Landboforening er idémanden bag Faunastriber.
Jens driver et landbrug ved Sinding nær Herning på 60 hektar med ren planteavl, bl.a. hø til rideskoler. Dertil kommer andre 60 hektar med skovbrug.

Projektet med Faunastriber er udelukkende skabt af frivillighedens vej, og uden en masse regler og bureaukrati

     

Faunastriber er skabt på tværs af en lang række foreninger, kommuner og grønne organisationer.

Læs mere her >>