Skab bedre betingelser for naturen

 

Som landmand kan du nemt være med til at skabe mere natur omkring os. Du kan for eksempel starte med at være mere sløset med din oprydning i naturen – naturligvis på den rigtige måde. For ifølge eksperterne er noget af det bedste faktisk at lade det døde træ stå, de vilde blomster blomstre i vejrabatter og grøftekanter, og efterlad kvas og grene når læhegnet beskæres.
Det ser måske rodet ud. Og det kan man som landmænd have det svært med. Men husk på at markvildtstiltag som Faunastriber, vildtstriber, barjords-striber, insektvolde og lærkepletter alt sammen giver bedre betingelser for faunaen og øger naturværdien.

Du kan også give naturen en hånd ved at udtage arealer permanent, og skabe naturarealer ved f.eks. ukurante hjørner af marken, som gerne må være soleksponerede og på tør og sandet jord.

Hvis man gerne vil øge naturværdien på sin ejendom, så er det ofte vigtigt at starte med at ”frede” de steder hvor der allerede er et højt naturindhold. Årsagen er at alder er den mest afgørende faktor for et højt naturindhold. De områder som er vigtige at ”frede” er skove, læhegn, diger, gravhøje, markveje og ekstensive græs- og naturarealer. På disse arealer er naturværdien ofte meget høj og det er derfor meget vigtigt, at man ikke ændrer tilstanden. Dette er også årsagen til, at mange af disse arealer allerede er fredet i lovgivningen.

Hvis man ønsker at øge naturindholdet yderligere, kan man lade gamle døde træer stå og efterlade kvas og grene. Stendynger har også stor værdi, så lad dem endelig ligge ude i læhegnet og etabler gerne flere. De ekstensive græs- og naturarealer skal man undlade at gøde og sprøjte og i stedet for afgræsse dem.
De våde pletter i marken, har også stor værdi og derfor anbefales det at undgå at dræne dem. Her kan man også etablere lavvandede søer.

Ligeledes kan man øge naturindholdet ved at undlade at gøde og sprøjte opad de nævnte arealer og i stedet lave en dyrkningsfri zone, hvor man i stedet etablerer Faunastriber, blomsterstriber, græsstriber og barjordsstriber. Jo mere variation man kan lave, jo bedre og det må gerne virke rodet.

Er du landmand, så tilmeld dig Faunastriber og vær med til at skabe mere liv omkring os

Det er vigtigt, at der er mange insekter i landskabet, og det kan vi som landmænd bidrage til. Fjern for eksempel ikke altid fældede eller døde træer i et læhegn, for det vil være rigtig gode levesteder for insekterne.

 

      

Tilmeld dig Faunastriber

Som landmand er det nemt og billigt for dig at komme med i det populære projekt.

Læs mere og tilmeld dig her >>