Frøblandingen i Faunastriber

Arterne i frøblandingen der udgår Faunastriberne er nøje udvalgt, så de tilgodeser den brede fauna. Derudover er udsædsmængden meget lav, så der i Faunastriberne er plads til både naturlige fremspirende planter samt barjordsområder. På den måde sikres gode vilkår for både insekter, fugle og pattedyr. 

Honningurt
Honningurt er en enårig planteart, men vil ofte komme igen året efter, som følge af selvsåning.
Den er både en rigtig god nektar- og pollenplante for bierne, og tiltrækker under blomstringen en lang række insekter, der er føde for fasaner og agerhøns.

Rødkløver
Rødkløver er en god bi- og sommerfugleplante. Den er en vigtig plante i landbruget, da planten ligesom andre kløver- og ærteblomster kan optage kvælstof fra luften og derved gøder jorden.

Fodervikke
Fodervikke er en etårig bælgplante som har klatrende stængel med skudlængde fra 30 til 130 cm. Den søges mest af bier, men også af sommerfugle og andre insekter.

Boghvede
Boghvede er etårig og søges mest af hjorte og fuglevildt. Boghveden har meget nektar og lidt pollen. Den tiltrækker mange insekter, og er en delikatesse for især agerhøns.

Solsikke
Solsikken er en etårig sommerblomst, der producerer masser af pollen og nektar til insekterne om sommeren og mange olieholdige frø i den visne blomst til fuglene om efteråret og vinteren.

Fodermarvkål
Kålen er et meget eftertragtet foder for hjortevildt og harer, og kan tilbyde grøntføde i den sene vinter og det tidlige forår, hvor der ellers kun er meget lidt tilgængeligt for vildtet. For fuglevildtets vedkommende giver kålplanternes store blade eminent dækning i vintertiden og det tidlige forår. Netop i den tid hvor de fleste andre planter ikke yder særlig god dækning.

Cikorie
Cikorie tiltrækker flere forskellige insektgrupper, bl.a. honningbier, svirrefluer og sommerfugle. Det er især Danmarks tre arter af kålsommerfugle, der bliver tiltrukket af cikorie. Planten forebygger i øvrigt sygdomme som snabelsko og svælgbremser blandt råvildt.

Kællingetand
Kællingetand er en næringsrig plante, som er populær blandt insekter. Blomsterne bestøves af en række insekter, ligesom der er mange arter, som lægger æg på planten. Det gælder bl.a. de sjældne sommerfugle spættet og gråbåndet bredpande, men også en mængde snudebiller er meget begejstrede for de gule blomster.

Hvidkløver
Hvidkløver er en forrygende plante til både vildt og insekter. Stort set alle vildtarter har glæde af kløveren. Lige fra agerhøne, der gerne æder de grønne og energirige plantedele om vinteren, til kronvildt, der nyder godt af den energirige føde året rundt. Når kløveren er gået i blomst giver den masser af nektar til bl.a. honningbierne.

Blodkløver
Blodkløver er en flerårig kløverart. Planten leverer masser af pollen og nektar til bestøvende insekter som sommerfugle, men også mange andre insekter er glade for den. Desuden er den attraktivt grøntføde for harer og hjortevildt.