Faunastriber som efterårsbiotop

Udgivet d. 24-10-2018

Faunastriber som efterårsbiotop

Nu er det efterår og det betyder at vejret bliver mørkere, koldere og vådere. Faunastriberne bliver derfor besøgt af mange vildtarter som søger føde og dækning i de såede blomsterstriber.

Kigger man på de mange kilometer faunastriber som er blevet sået rundt omkring i Midt- og Vestjylland, så er man ikke i tvivl om at de gør en forskel for fugle og pattedyr når efteråret som nu trænger sig på. Faunastriberne udgør nemlig et stort og varieret spisekammer og de yder gode dækningsmuligheder.

Efter at markerne er blevet høstet og sået til med efterafgrøder og vintersæd bliver de mange kilometer faunastriber mere synlig i landskabet. Det er til stor glæde for de personer som opholder sig i naturen fordi de blomsterende striber fortsat er en fryd for øjet. Hele sommeren har striberne summet af liv fordi de har blomstret og dermed tiltrukket en masse insekter som har nydt godt af de sået blomsterstriber. Men hen over efteråret er det særligt fugle og pattedyr som nyder særdeles godt af striberne, fordi de udgør et stort og varieret spisekammer med både frø- og grøntføde.

Frøblandingen består af både et og flerårige arter, så derfor skal striberne gerne blive liggende i flere år. På billederne nedenfor ses to forskellige faunastriber. Den smalle er tre meter bred og den blev sået i foråret. Den bredde er 9 meter og den blev sået sidste år. Faunastriberne ændrer sig en del, når den bliver mere end et år gammel, men det er meget tydeligt at faunastriberne er gode efterårsbiotoper også året efter det er sået.  Bemærk i øvrigt hvor stor kontrast striberne er i forhold til den dyrkede mark. Der er ikke noget at sige til at vildtet bliver tiltrukket af de sået striber.

Hen over efteråret er det særligt fugle og pattedyr som nyder godt af faunastriberne, fordi de udgør et stort og varieret spisekammer med både frø- og grøntføde